Wettelijke vermeldingen

U wilt contact met ons opnemen?

Ons adres :
28, rue du Général Leclerc
BP 22
67216 Obernai CEDEX - Frankrijk
00.33.(0)3.88.95.12.00
Redacteur
William ELBISSER
Directeur Général
SUPRA SA
28, rue du Général Leclerc
F - 67210 OBERNAI

Hosting
ADVISA (SDV)
15, rue de la Nuée Bleue
F - 67000 STRASBOURG
www.sdv.fr

Uitvoering
ADVISA
21, Avenue du Neuhof
F - 67100 STRASBOURG
www.advisa.fr

Toegang tot de site www.supra.fr
De gebruiker van de website www.supra.fr erkent dat hij over de benodigde competentie en middelen beschikt om deze website te gebruiken. De gebruikers van deze website zijn verplicht om de bepalingen in de wet betreffende informatie, bestanden en vrijheden te respecteren. Het overtreden hiervan kan door juridische maatregelen bestraft worden. Ze moeten met name afzien van elke verzameling, onjuist gebruik en in het algemeen van elke handeling die het privéleven of de reputatie van personen kan aantasten, met betrekking tot de informatie waartoe zijn toegang hebben.

Inhoud van de site
SUPRA stelt beschikbare en gecontroleerde informatie en middelen ter beschikking van de gebruikers van de site www.supra.fr, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onbeschikbaarheid van deze informatie. Wij verzoeken de gebruikers van de site om ons te informeren over eventuele ontbrekende informatie, fouten of correcties, per e-mail aan de webmaster op het adres communication@supra.fr.

Eigendom
De algemene structuur, de software, teksten, bewegende of vaste beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafieken en alle andere elementen die deze site www.supra.fr vormen zijn exclusief eigendom van SUPRA. Elke totale of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder nadrukkelijke toestemming van SUPRA is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt volgens de artikelen L335-2 en volgende van de Wet op het intellectueel eigendom. De hyperlinks die op de betreffende website voorkomen en naar andere bronnen op Internet leiden vallen niet onder de aansprakelijkheid van SUPRA. De gebruikers en bezoekers van de website mogen geen link plaatsen naar deze site zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van SUPRA. Hiertoe kunt u een e-mail richten aan communication@supra.fr.

Fotoverantwoording
SUPRA SA

Persoonsgegevens
Volgens de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheden is de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens vanaf de website gedeclareerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr ). De gebruiker wordt met name geïnformeerd, volgens artikel 27 van de bovenvermelde wet van 1978, dat: de informatie die wordt verstrekt via de formulieren op de website kan worden doorgegeven en gebruikt door SUPRA, dat hij onder andere het recht heeft op toegang en correctie van deze gegevens.
Dat de vragen voorafgegaan door (*) verplicht zijn. Dit recht op toegang en correctie kan worden uitgeoefend per e-mail aan het adres communication@supra.fr of per schrijven aan: commercial@supra.fr of per schrijven aan :

SUPRA SA
28, rue du Général Leclerc
F - 67210 OBERNAI
Tel : + 33 (0) 3 88 95 12 00
Fax : + 33 (0) 3 88 95 12 40

In geval van correctie zullen wij u op verzoek een kopie van de gerectificeerde gegevens toezenden. De persoonsinformatie die op u betrekking heeft en die is verzameld in het kader van de onderhavige site, is bestemd voor de afdelingen of andere bedrijven die door ons zijn belast met het beantwoorden van uw verzoeken. De IP adressen zijn bestemd voor een puur technisch gebruik en de bezoekstatistieken. De via de elektronische berichtendienst ontvangen of verzonden berichten worden een jaar lang bewaard en vervolgens opgeslagen.
De persoonsinformatie die u ons verstrekt wordt gedurende een jaar bewaard en vervolgens gearchiveerd.

Geldende wet
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de Franse wet, met uitzondering van elke andere wetgeving.